Årets stora succé för råvaror på finansmarknaden kan vara på väg att vända, visar ny statistik om utflöde från råvarufonder.

ANNONS

Råvaror har varit den stora vinnaren på finansmarknaden i världen hittills i år. Uppgången är nästan 50 procent. Oljan har naturligtvis varit en starkt bidragande orsak till den fina utvecklingen. Därutöver är det bara guld, förutom kontanter, som genererat en positiv avkastning. Sämst har det gått för fastigheter (se tabellen nedan, kolumnen längst till höger) som tappat över en femtedel av värdet.

Commodities
Källa: BofA Global Research

Inflödet har vänt till utflöde

Men andra halvåret kan komma att se helt annorlunda ut. Det tycks nämligen som en stor rotation är på gång. Råvarufonder uppvisade rekordinflöde av pengar under våren. De senaste veckorna har det svängt till ett utflöde. Och det är stora kast. Utflödet är det största på fem år.

Källa: BofA Global Research

Fonderna styr råvarupriserna

Det här förklarar till viss del prisnedgången som skett på råvaror den senaste tiden. Råvarufonder är stora köpare respektive säljare av råvaror, främst på terminsmarknaden. Flödena i fonderna påverkar alltså i sin tur prissättningen för råvarorna.

Säsongsmönster spelar in

Sen finns det också ett annat argument som kan påverka investerarna. Andra halvåret har nämligen historiskt visat betydligt sämre avkastning förråvaror än det första halvåret. I snitt har de första sex månaderna genererat en avkastning för råvaror på nästan 3 procent. Årets sista sex månader har däremot uppvisat en negativ avkastning på nästan en halv procent (se diagram nedan). Om det här mönstret kommer att upprepas återstår att se. Men historiken har nog påverkat placerarnas beteenden.

ANNONS
ANNONS
Källa: The Daily Shot

Läs även: Dags för ny världsvaluta – och det blir… [Dagens PS]