För stålbolaget SSAB och Volvo kommer värderingen att falla med mellan 15–30 procent när marknaden diskonterat miljöaspekterna fullt ut enligt denna miljöanalys.

ANNONS

För aktieägare i skogs/kartongbolaget BillerudKorsnäs och konsultjätten Sweco ligger däremot en tio-procentig uppvärdering av aktierna i korten.

Systematiserad värdering

Det är några av slutsatserna i en ambitiös miljöanalys som banken SEB nyligen publicerade (SEAM Update Report).

I analysen har SEB på ett systematiserat sätt försökt omsätta miljöakronymen ESG (environmental, social, government) i kronor och ören i termer av värdering på nästan alla nordiska noterade bolag.

Omvärdering som återstår

Majoriteten av alla fonden investerar redan efter hur väl företagen lever upp till ESG-kriterierna. Kursuppgången för miljöbolag och säljtrycket på oljebolag är välkänt.

En nyhet i SEB:s analys är att banken försökt estimera hur stor del av omvärderingen som återstår innan allt är diskonterat.  Resultatet framgår av diagrammet nedan.

ANNONS
ANNONS

Stor miljöanalys av SEB

Förutom de ovan nämnda bolagen är det värt att notera att folkaktien Ericssons riktkurs, enligt SEB:s analys, skall sänkas med 10 procent när alla miljöaspekter är inräknade.

För snusbolaget Swedish Match är det 5 procents nedvärdering som gäller. Men nordiska och svenska bolag har varit tidiga med miljöanpassningar så majoriteten har faktiskt en positiv omvärdering att se fram mot.

Skogen gynnas

Lite överraskande återfinns kullagertillverkaren och underleverantören till bilindustrin SKF i den kategorin.  Det är visserligen bara 5 procents förväntad uppvärderingen men det är ändå plus. Banken Nordea ligger i samma positiva härad.

Att skogsbolagen, med sina stora koldioxidslukande skogsarealer, gynnas är mindre förvånande.

ANNONS
ANNONS

Relaterade artiklar:

Marknadens träffar cementjättarna. Dagens PS

Klimatångest gör att färre vill skaffa barn. Dagens PS