De närmaste fem åren kommer aktieägarna i snitt att erhålla negativ avkastning. Om än marginellt. På ett års sikt kommer avkastningen att vara strax över nollan.

Så ser prognosen ut enligt den amerikanska förvaltarjätten J.P Morgan Asset Management. Det gäller för investeringar på den amerikanska aktiemarknaden. Men det som sker i USA sprider sig vanligtvis till Sverige.

J.P Morgan baserar sin prognos på historisk avkastning de senaste 25 åren där P/E-multipeln har ställts mot framtida kursutveckling. Sambandet, åtminstone i femårsperspektiv (högra bilden), är tydligt. Ju högre P/E-tal idag, desto lägre avkastning i framtiden.

ANNONS
ANNONS

Utfallen på ett års sikt är lite mer stokastiskt. Men med en vinstmultipel på 22 på indexet S&P500 för de kommande tolv månaderna tycks det alltså, enligt modellen, som om de närmaste fem åren redan är intecknade. Inget kul scenario för aktieägare

Läs mer från Investerardygnet >>