Även om världens centralbanker, inklusive Riksbanken, har försäkrat den finansiella marknaden att ingen höjd ränta skall äga rum på flera år så börjar investerare tvivla.

ANNONS

Starka inflationssiffror har fått marknaden att så smått diskontera en tidigareläggning av räntehöjningarna. Men det är inget som börsen bör oroa sig för, anser den schweiziska investmentbanken Credit Suisse.

Höjd ränta inget negativt

Enligt bankens amerikanska aktiestrateg Jonathan Golub är faktisk räntehöjning inget negativt för börsen. Åtminstone om man skall luta sig på historien. Golub åskådliggör sin ståndpunkt med grafen nedan som visar den ackumulerade kurseffekten efter de fyra senaste räntehöjningsperioderna (1994, 1999, 2004, 2015).

Stark börs

Grafen startar tolv månader före första räntehöjningen, och sträcker sig tre år efter. Den visar sig att börsen har stigit med i snitt 9,5 procent året före räntehöjningen och fortsatt att stiga 26 procent under de följande tre åren. Sammantaget har börsen i snitt levererat en avkastning på 35,5 procent under den här fyraårsperioden.

Börssnitt

Det är alltså ungefär i nivå med vad börsen har levererat per år de senaste 100 åren. Dessutom har det, som man kan se av grafen, inte varit några stora hack i kurvan.

Enligt Golub finns det efter de här fyra åren en svagare aktiemarknad att vänta när åtstramningen från centralbankerna börjar bita. Men dit är det många år. Eller en eon*, som Golub uttrycker det.

*Oerhört lång tid

ANNONS
ANNONS

Läs mer från Investerardygnet >>