En inflation runt 2 procent har historiskt inte åsamkat aktiemarknaden några problem. Men när inflationen passerar 3 procent kan det bli stökigt.

annons
annons

Det anser nobelpristagaren i ekonomi Robert Shiller som studerat relationen inflation och värdering på USA-börsen.

Säkerhetsbälte på

I så fall kan det vara dags för investerare att spänna fast säkerhetsbältet. Just nu tror en tredjedel av investerarna i USA, enligt en färsk mätning av investmentbanken Goldman Sachs, att nivån 3 procent nås inom fem år.

CAPE

Shiller har gått tillbaka i historien och plottat ett diagram som innehåller såväl inflation som värdering. Som inflationsmått har han använt den amerikanska motsvarigheten till KPI (konsumentprisindex) och som värderingmått har Shiller lutat sig mot det konjunkturjusterade P/E-talet (CAPE).

Inget utrymme

I spannet 1-2 procents inflation verkar aktiemarknaden trivas som bäst. Värderingen kan under stundom skena iväg rejält. Över 3 procent tycks det inte finnas utrymme för värderingsmässiga utsvävningar. Över 5 procent är det nedtryckta värderingsmultiplar som gäller.

ANNONS
ANNONS

Läs mer från Investerardygnet >>