Dagens PS

Rysslands militärutgifter blott 6 procents av USA:s

Militärutgifter
Rysslands president Vladimir Putin på uppvisning med den ryska flottan. (Foto: TT)
Investerardygnet
Investerardygnet
Uppdaterad: 03 apr. 2022Publicerad: 03 apr. 2022

Rysslands militärutgifter må vara de fjärde högsta i världen – men de ligger bara på sex procent av USA:s.  

ANNONS
ANNONS

I takt med att Rysslands framgångar i kriget med Ukraina uteblivit börjar det resas frågor om västvärlden har överskattat den ryska armén. Det finns många sätt att mäta den militära förmågan. Den enklaste, men inte helt rättvisande, är att jämföra militärutgifterna. I det avseendet framstår Ryssland som en dvärg jämfört med USA.

USA:s militärutgifter ökar mer än Rysslands

Enligt det stockholmsbaserade fredsforskningsinstitutet SIPRI uppgick Rysslands militära utgifter 2020 till 628 miljarder kronor. Det var en marginell ökning från 2019 och motsvarade 4,3 procent av Rysslands BNP. Det kan jämföras med USA:s utgifter som uppgick till 7 200 miljarder kronor men motsvarade ändå bara 3,7 procent av BNP. Dessutom ökade militärutgifterna mera i procent än Rysslands.

Militära utgifter

Rubelfall gör skillnaden större

Sammanställningen av SIPRI gjordes innan invasionen. Därefter har rubeln fallit som en sten. Beaktar man även valutaförändringen (vilket är relevant eftersom Ryssland har egen vapenindustri) så utgör Rysslands militärutgifter bara 6 procents av USA:s dito.

Ballistiska robotar

Men det är som sagt bara en sida av myntet. Trots skillnaden i militärbudget har Ryssland exempelvis fler kärnvapen är USA. Ryssland har också utvecklat en ballistisk robot som USA vare sig lyckats kopiera eller hitta ett försvar emot. Kostnadsnivån är väsentligt lägre i Ryssland varför man rimligtvis får ut mer för pengarna i Ryssland relativt USA.

ANNONS

Kinas militärutgifter ökar mest

Det mest anmärkningsvärda i rapporten är annars Kinas kraftiga ökning av militära utgifter. Sedan 1992 är förändringen 800 procent. Kina har också utvecklat ballistiska robotar och har kärnvapen. Skulle Kina blanda sig i kriget blir det en annan spelplan.

Läs även: Rysk statlig tv visar invasionsplan av Sverige och Baltikum

Läs mer från Dagens PS - vårt nyhetsbrev är kostnadsfritt:
ANNONS
ANNONS

Senaste nytt

ANNONS