Om man vill hitta en positiv datapunkt för börsen så är frågan om inte nedanstående graf om aktieexponering kvalar in i toppskiktet.

ANNONS

Grafen visar hur stor andel av världens största kapitalförvaltare som är över- respektive underviktade aktier för tillfället.

Samma undervikt som under finanskrisens crescendo

Det är investmentbanken BofA som varje månad frågar de största investerarna hur de är positionerade. För juli månad är det över 40 procent av förvaltarna som är underviktade aktier. Det är lika hög andel som i oktober 2008, efter att Lehman Brothers just hade gått omkull och satt hela finansmarknaden i gungning. Sedan följde förvisso några skakiga månader innan börsen vände uppåt. Men botten var nära.

Aktievikt
Källa: BofA

Aktieexponering bra kontraindikator

Logiken är enkel. När alla som ska har sålt och viktat ned aktier så försvinner säljtrycket. Då bedarrar nedgången för att sedan stiga igen. De stora investerarnas positionering har faktiskt varit bra kontraindikatorer på aktiemarknaden. Både vad det gäller specifika aktier, sektorer och riktning.

Bådar gott för börsen

Nu kan naturligtvis aktievikten sjunka ytterligare. Men de som var med hösten 2008 kan intyga att börspessimismen var total. Då fanns en misstro till hela det finansiella systemet. Det var räddningsaktioner såväl i Sverige (Swedbank) som utomlands för att undvika att banker gick omkull.  Nu är det andra problem. Men oron är lika utbredd. Det bådar gott för börsen.

ANNONS
ANNONS

Läs även: Dags för ny världsvaluta – och det blir… [Dagens PS]