Hiskeliga 2 700 000 miljarder kronor. Det är skuldsättningen i världen just nu. Som jämförelse uppgår Sveriges BNP till 5 000 miljarder. Belåningen i världen är på rekordnivåer och utgör nu hela 355 procent av världens BNP.

ANNONS

Det framgår av en färsk rapport i förra veckan av  The Institute of International Finance.

Rekord i skuldsättning

Kraftigaste ökningen

Uppgången i skuldsättning har fått en ordentlig skjuts det senaste året av alla stimulanser från centralbankerna. I absoluta tal är ökningen 40 procent sedan 2015.

Men räknat på andelen av BNP är det en 20-procentig uppgång. Det är den kraftigaste låneexpansionen i modern tid.

Sverige hushållsbelåning högt på listan

Skuldsättningen i IIF:s beräkning inkluderar såväl statsskuld, privat skuld som företagsbelåning (exklusive finansiella företag).

ANNONS
ANNONS

Det innebär att Sverige, lite överraskande, drar upp snittet. Detta trots en statsskuld som är bland de lägsta i världen.

Japan i toppen

När sammanställningen på skuldsättning relativt BNP per land offentliggjordes för några år sedan låg Sverige på andra plats efter Japan. Det kommer sig av att hushållsskulderna är höga i Sverige.

För 2019 uppgick de till cirka 400 000 per person i Sverige (se diagram nedan). Inom EU var det bara Danmark som hade högre skulder.

Och sedan dess har skuldsättningen för hushållen i Sverige fortsatt att stiga med cirka 5 procent per år.

Graf över skuldsättning

En höjd ränta kommer göra ont

Vad den här skuldsättningen innebär för världsekonomin tvistar ekonomerna om. En ökad skuldsättning har än så länge varit en drivkraft för den ekonomiska tillväxten i världen.

ANNONS
ANNONS

Med fallande räntor har räntebetalningarna hållits i schack. Frågan är dock vad som händer när räntekurvan nu tycks vända. Rimligtvis är världsekonomin betydligt mer sårbar med den här höga skuldsättningen.

Det är förståeligt om centralbankerna vill förhala räntehöjningar i det längsta.

Relaterade artiklar:

Fara för börsen – allt fler räntehöjningar är att vänta. Dagens PS