Av alla risker som lurar på aktiemarknaden just nu så är rädslan för recession den största. Det visar investmentbanken BofAs senaste mätning.

ANNONS

Och rädslan är befogad. Det är inte bra för börsen.

Alla historiska recessioner

Den schweiziska banken Credit Suisse har analyserat börsutvecklingen under alla historiska recessioner i världsekonomin.

Resultatet framgår av grafen nedan. Den streckade lodräta linjen visar när recessionen har inträtt. Den röda kurvan visar genomsnittet och den gråfärgade ytan hela spannet av utfall, från 18 månader innan till 12 månader efter.

Så har tidigare recession påverkat börsen
Källa: Credit Suisse

Fallit med 12 procent första året

Fram till att recessionen var ett faktum har börsen som snitt haft en ganska bra utveckling med en tioprocentig uppgång, även om de sista sex månaderna har gått sidledes.

Men sedan har det gått utför. Det finns undantag men i genomsnitt har aktiemarknaden fallit med 12 procent under det första recessionsåret. Sämsta året föll börsen med 40 procent.

Företagsvinsterna minskar

Det innebär lägre eller till och med negativ ekonomisk tillväxt. Företagsvinsterna utvecklas överlag som ekonomin.

Det innebär att vinsterna också i så fall kommer att påverkas av en eventuell recession. Och eftersom aktiekurserna över tiden ska följa vinstutvecklingen innebär det, som grafen visar, att börsen faller.

ANNONS
ANNONS

Recession är inte bra för börsen.

Relaterade artiklar:

Så tog Kina över Afrika från Europa. Dagens PS