Investerare i råvaror är att gratulera i år. Efter att varit förra decenniets sämsta tillgångsslag toppar i år råvaror avkastningsligan.

ANNONS

Järnmalm och virke är två av vinnarna. Det har också positivt påverkat aktiekurserna i råvarutunga bolag som SSAB. Men nu kanske det är dags att vikta om portföljen.

Kina står för hälften av efterfrågan

En av orsakerna åskådliggörs av grafen nedan. Den visar prognosen från Marcrobond och utfallet för det ekonomiska tillståndet i Kina (svart kurva) och index för metallpriser (grön kurva) som släpar efter tolv månader.

Kurvorna har följts åt i tandem de senaste decennierna. Eftersom Kina står för hälften av all efterfrågan på metaller i världen är det logiskt.

Portföljen med råvaror bör omallockeras
Källa: Macrobond

Nu saktar dock Kina in. Anledningen bedöms vara att de stora stimulanserna i USA börjar ebba ut. Kina blev den kanske största vinnaren av stimulanspaketen som renderade i en exceptionell exportboom till just USA. Något annat land som kan axla USA:s export finns just nu inte.

Guld och silver sämst

Om kurvorna skall följas åt väntar ett tapp i metallpriserna på över 30 procent. Det lär även slå på SSAB och Boliden.  Men de som investerat i guld och silver bör inte vara lika oroliga.

ANNONS
ANNONS

De här ädelmetallerna har haft den sämsta relativa avkastningen av alla råvaror det senaste året (se diagram nedan) och utvecklats cirka 15 procent sämre än råvaruindexet.

Här borde fallhöjden vara begränsad.

Investeringar i råvaror gör att man bör förändra portföljen
Källa: Christian Gerlach (avkastning i dollar för olika råvaror senaste året jämfört med råvaruindexet)