På sex månader har fraktpriserna för containerfartyg fallit med nästan 75%. Det är den bistra verkligheten för bland annat danska fraktjätten Maersk.

ANNONS

Riktningen är inte förvånande men tanke på att världshandeln har stannat av i spåren av pandemin. Men storleken på fallet är dramatiskt.

Sannolikt kommer priserna att återhämta sig men resultaten för torrlastrederierna i första kvartalet kommer att bli extremt svaga.

ANNONS
ANNONS