Det finns flera teorier vad man ska äga för bolag vid börsras. De kommer ju tyvärr med jämna mellanrum. Om vi får ett liknande förlopp som under våren så har nu ett lättare och matematiskt tillvägagångssätt lanserats.

ANNONS

Vid nästa pandemi eller kris så finns anledning att titta på hur många anställda det finns i företagen och sedan sätta summan i relation till de immateriella tillgångarna.

Den som hade gjort den ekvationen innan Covid-19 bröt ut hade blivit vinnare på börsen 2020. Nedan visas en körning av de amerikanska bolagen på S&P500 och vad utfallet kursmässigt hade blivit hittills i år.

En dramatisk skillnad

De 10 procenten med lägst antal anställda per immateriella tillgångar har levererat 18 procent i avkastning sedan årets början. De 10 procent av företagen med flest antal anställda i förhållande till immateriella tillgångar har uppvisat en negativ avkastning på 19 procent.

Det finns som synes en mycket klar korrelation i alla decilierna. Skillnaden är dramatisk. Det kan tyckas vara ett udda val av mätmetod men i USA är generellt immateriella tillgångar betydligt större än materiella tillgångar i balansräkningarna.

ANNONS
ANNONS

Läs mer från Investerardygnet >>