I ett färskt marknadsbrev till sina institutionella kunder har banken Nordea samlat ihop en mängd datapunkter som indirekt ger en signal om en stökig börs framöver.

ANNONS

Nedan följer ett axplock av några grafer från den finsk/svenska banken.

Räntan upp?

Till att börja med anser Nordea att gapet mellan ränta (den 10-åriga i USA) och den rådande nivån för tillverkningsindustrins inköpsindex i världen (PMI) inte är uthålligt.

Dessa två kurvor (se diagram nedan) har följts åt i historien. Nu är differensen rekordstor. Räntan är på nivåer som indikerar recession. Medan PMI signalerar högkonjunktur. Någon parameter borde anpassa sig.

Stökig börs

Kreditgivning faller

Vidare har Nordea jämfört förändringen i givna krediter inom G3 (Kina, USA, Europa) med utvecklingen av världsindex på aktiemarknaden.

Kreditgivningen har historiskt visat sig vara en ledande indikator för aktiemarknaden och kurvorna har visat följsamhet över tiden (se diagram nedan). Den senaste månaden har kreditvolymerna minskat utan större effekt på aktiemarknaden.

Det här tror Nordea kan leda till högre volatilitet på världsbörserna framöver.

Stökig börs

Vinstvarningar att vänta

Nordea har även konstruerat en egen indikator för vinstvarningar. Den bygger på sambandet mellan rörelsemarginalen och ett index baserat på de amerikanska småföretagens optimism justerat för planerade löneökningar.

ANNONS
ANNONS

Kurvorna har gått i tandem men nu blinkar det, enligt Nordea, rött och vi har en stökig börs framför oss

Läs mer:

Så tror experterna på Wall Street om börsen. Dagens PS

Ökade vinstmarginaler bäddar för baksmälla. Dagens PS