För barn som föds nu väntar ett helt annat förhållningssätt till naturen än för deras föräldrar. Naturkatastrofer som bränder och extremväder påverkar även aktiemarknaden.

ANNONS

Enligt en färsk studie som publicerades i ansedda vetenskapsmagasinet Science Intergenerational inequities in exposure to climate extremes | Science  beskrivs hur naturkatastrofer kommer att hemsöka världen i en helt annan frekvens än tidigare.

Tre gånger så många katastrofer

Det är den belgiske miljöprofessorn Wim Thiery, verksam vid Vrije Universiteit i Bryssel, som står bakom analysen.

Enligt hans vetenskapliga framtidsscenario kommer den nya generationen i snitt att drabbas av tre gånger så många naturkatastrofer under sin livstid jämfört med den del av mänskligheten som är födda 1960.

Utgångspunkten är det så kallade Parisavtalet och den höjning i temperaturen som världens länder då diskuterade.

Källa: Science

 

Extrem värmebölja vartannat år

Värst kommer det att bli för personer känsliga för hetta. Antalet extrema värmeböljor kommer nämligen att öka med 7.5 gånger.

Det innebär i antal 30 stycken, alltså minst en vart tredje år. Sedan följer torka och missväxt där antalet kommer att minst tredubblas.

Försäkringsbolagen måste höja premier

Geografiskt är det de sydliga länderna som kommer att drabbas hårdast. Söder om Sahara lär det bli bastuliknande värme, torka och missväxt i parti och minut.

ANNONS
ANNONS

Men det kommer även att slå mot Europa. En försmak gavs ju redan denna sommar i Europa.

Ur aktiemarknadssynpunkt kan man undra hur försäkringsbolagen kommer att hantera det här. De måste i god tid höja premierna. Annars blir det dyrt.

Läs mer: Populäre Putin – gillar ryssar erövringskrig? [Dagens PS]