I detta scenario faller börsen fram till årsskiftet. Scenförändringen är närmast total. Från det att prognosmakarna tävlat om att ha de högsta estimaten på börsindex så är det nu snarare tvärtom.

ANNONS

Omsvängningen har skett i takt med att makrostatistiken börjat peka i fel riktning. Det är inte helt ologiskt. Börsen är ju en spegelbild, eller ska i alla fall vara, av den verkliga ekonomin.

Sedan tillkommer naturligtvis det faktum att marknaden anar ett slut på raketbränslet, det vill säga stimulanserna från centralbankerna.

Börsen följer PMI

Senast ut av dysterkvistarna är investmentbanken Morgan Stanley. Banken baserar sitt scenario på börsens följsamhet med utvecklingen för PMI (inköpsindex för tillverkningsindustrin). Nu prognosticerar bankens makroteam att PMI kommer att falla brant fram till årsskiftet.

Om korrelationen består innebär det att börsen faller 10–20 procent (rosa rutan i grafen nedan) fram till årsskiftet.

Tillgodose olika smakriktningar

Nu ska det i ärlighetens namn nämnas att investmentbanken marknadsför flera tänkbara börsscenarier. Kunderna har ju olika preferenser och det gäller att kunna tillgodose olika smakriktningar.

Den lite töjbara moralen är man inte ensam om i finansvärlden. Men icke förty är det anmärkningsvärt med den här typen av profetia. Det finns alltid fler som kan köpa än sälja varför investmentbankerna oftast har en positiv syn på såväl aktier som marknad.

ANNONS
ANNONS

Därför är denna börsprognos värd att begrunda.

Läs mer:

Börsen hårdlandar när stimulanspaketen avtar. Dagens PS