Tankar kring inflationen och centralbankernas stimulanser är nog de faktorer som upptar aktiestrategerna mest. De hänger delvis ihop och prognoserna ändras hela tiden.

ANNONS

En av de färskaste prognoserna rörande stimulanserna kommer från investmentbanken BofA som estimerat hur centralbankerna i USA, Europa, Japan och England kommer att agera framöver.

Gigantiska summor

Banken har brutit ned centralbankernas stimulanser på kvartalsbasis. Redan nästa kvartal beräknas stimulanserna falla med en tredjedel jämfört med innevarande kvartal.

Men det är fortfarande gigantiska summor, motsvarande 3 500 miljarder kronor. Nivån väntas sedan bestå under första kvartalet 2022.

Stimulanserna upphör nästa år

Därefter förväntas, enligt BofA, stimulanserna strypas med 75 procent under andra kvartalet. Det blir i sådana fall lägre stimulanser än vad centralbankerna pumpade ut före pandemin.

Hårdlandning
Källa: Bank of America

Sedan upphör stimulanserna helt under tredje kvartalet 2022, för att sedan bli negativa under det sista kvartalet.

ANNONS
ANNONS

Då kommer det stora testet för aktiemarknaden. Den positiva tolkningen av stapeldiagrammet ovan är att börsen har klarat nedtrappningen i stimulanser strålande hittills.

Men en övergång till åtstramning borde rimligtvis trycka upp räntorna. Centralbankerna kommer då inte att stödköpa obligationer längre. Men det är inte bara räntorna som är ett känsligt kapitel för börsen.

Aktiekurserna söderut

Börsindex har ju de senaste åren skuggat kurvan för centralbankernas balansräkningar, som har expanderat. Med start om ett år kommer balansräkningarna att krympa.

Om följsamheten ska bestå kommer aktiekurserna att gå söderut. I sådana fall har vi ett par bra kvartal kvar innan aktiemarknaden bör diskontera den här utvecklingen.

Osäkerheten tilltar

Men, vilket är den stora brasklappen, centralbankerna har varit dåliga på att strama åt tidigare. Efter finanskrisen hette det att stimulanserna skulle avslutas och balansräkningarna krympas. Det hände inte. Stimulanserna fortsatte om än i makligare fart.

Ska bli spännande att se hur det går denna gång. Men ett uttalat systemskifte från centralbankerna innebär att osäkerheten på börsen tilltar.

ANNONS
ANNONS

Det bäddar för en stökigare börs framöver och en risk för att hårdlanda

Relaterade artiklar:

Analys: Därför ökar riskerna på börsen. Dagens PS