Tidigare börsfavoriter som Evolution Gaming, Embracer, Stillfront, Bico, Hemnet, Sectra, Sinch. Listan kan göras lång på högvärderade tillväxtbolag på Stockholmsbörsen som haft det tufft under 2021.

ANNONS

Det är minusavkastning över hela linjen. Trots en urstark börs. I synnerhet under andra halvåret.

Men det här är inget lokalt fenomen. Situationen är likartad även på andra börser. Investmentbanken Morgan Stanley tror sig ha hittat en plausibel förklaring.

Centralbankerna är boven

Och det är inte risken för inflation som, enligt banken, är boven i dramat, utan i första hand den amerikanska centralbanken FED.

I den övre delen av diagrammet nedan har Morgan Stanley lagt in kursutvecklingen för ett antal högvärderade aktieslag med mångas börsfavoriter.

Där finns ett index för SPAC-bolag (svart kurva), företag som uppvisar förlust (gul kurva), internetbolag i Kina (grå kurva), bolag som definieras som innovationsbolag (blå kurva) samt nya gröna energibolag (grön kurva).

Nu lägre tillväxttakt

I den undre delen av visar kurvan centralbankens FED:s tillväxt i balansomslutningen i procent på årsbasis. De massiva stimulanserna, med start i mars 2020, innebar en ökning på över 80 procent. Ett år senare, i mars 2021, drog FED ned på takten. Tillväxttakten ligger nu på knappt 20 procent.

Och värre blir det för många börsfavoriter

Det intressanta, enligt Morgan Stanley, är att kursuppgången för det högvärderade klustret sammanfaller med FED:s ökning av stimulanserna.

ANNONS
ANNONS

Likaså började aktiekurserna falla när FED:s expansionstakt avtog. Det är alltså hit pengarna har gått. Andra centralbanker (som Riksbanken) har sannolikt spelat samma roll för sina hemmamarknader.

Om nu det här sambandet är korrekt så ser det illa ut för Sinch, Sectra och andra börsfavoriter. Nu stundar nämligen en ännu större nedtrappning av stimulanserna.

Relaterade artiklar:

Goldman Sachs: Guide för säkrare investeringar. Dagens PS