Inflation uppstår, enligt monetaristerna, i första hand genom ökning av penningmängden. Den främste förespråkaren för den här trossatsen var den amerikanske nobelpristagaren Milton Friedman.

ANNONS

När centralbankerna började veva igång sedelpressen så var det enligt teorin bara en tidsfråga innan inflationen skulle dyka upp. Och det har den gjort. Med besked.

Penningmängden minskar

Men det fungerar också åt andra hållet. När penningmängden minskar, eller att ökningstakten avtar, har det en hämmande effekt på inflationen.

Investmentbanken Morgan Stanley har åskådliggjort sambandet i grafen nedan och förskjutit förändringen i penningmängden i USA med 16 månader (gul kurva).

Källa: Morgan Stanley

Inflationen går mot noll

Från att ha haft en ökning av penningmängden på årsbasis på över 25 procent har den minskat ganska dramatiskt till en årstakt på nu måttliga 2,6 procent.

Det indikerar att den amerikanska inflationen, som nyligen var över 9 procent, skall falla till närmare noll om 16 månader.

Bästa köpsignal

Som synes av den historiska korrelationen har sambandet inte varit klockren hela tiden. Det har funnits avvikelser åt båda håll.

Men riktningen är nedåt. Och det kan gå fort. En recession är inte att leka med men frågan är om inte en fallande inflation och stopp på räntehöjningar väger tyngre.

ANNONS
ANNONS

Det är nog den bästa köpsignal vi kan få för börsen just nu.

Relaterade artiklar:

Räkna inte med julrally på börsen i år. Dagens PS