Pensionsbolagen i Sverige, alltifrån AP-fonderna till AMF med flera, har deklarerat att andelen alternativa investeringar skall öka. Det är alltså investeringar utanför aktie- och obligationsmarknaden. Tittar man på de 20 senaste årens avkastning, enligt en analys från investmentbanken Morgan Stanley, för olika tillgångsslag är valet förståeligt. 

Venture Capital (VC) uppvisar en årlig avkastning i snitt på 22 procent, vilket är mer än dubbelt så högt som för aktier och trefaldigt högre än för statsobligationer. VC är företag som driver fonder som investerar i nystartade onoterade bolag. Två av de mest kända i Sverige är Northzone och Creandum.

Men även de betydligt större buyoutfunds har utklassat såväl börsen som obligationsmarknaden, med en genomsnittlig avkastning efter avgifter på 17 procent. I Sverige används oftare benämningen private equity och de största aktörerna i Sverige är EQT och Nordic Capital.

Värt att notera är att i Sverige har noterade småbolag, till skillnad från i USA, haft en bättre avkastning än stora bolag.

ANNONS
ANNONS
Läs mer från Investerardygnet >>