3000 år före Kristus befann sig Sverige i en tidsålder som kallades Neolitikum. Skafthålsyxan hade precis sett dagens ljus. Bronsåldern var mer än 1000 år bort.

ANNONS

I mer utvecklade regioner som Mellanöstern hade drejskivan börjat användas och egyptierna satte sina första segel på båtarna.

Att räntan redan då var en etablerad ekonomisk term och begrepp känns inte självklar. Men räntan existerade faktiskt redan då.

Lägsta räntan på 20 procent

Enligt investmentbanken BofA, som tagit hjälp av en mängd källor, fanns det till och med en vedertagen räntesats för 5000 år sedan. Den låg kring 20 procent. Och då avses korträntan, alltså det som vi i dagligt tal kallar styrräntan.

Den långa räntan, det vi numera kallar tioåringen, anlände inte förrän på 300-talet efter Kristus. Även det överraskande tidigt.

lägsta räntan

Historiskt lägsta nivån

Men under de här 5000 åren kan man säga att korta räntan varit på en resa till noll, där den är nu.

Den var visserligen nere och dippade på nollstrecket även i början på 1930-talet men inkluderar man långräntan (blå kurva) så är det den historiskt lägsta nivån vi ser just nu.

Frågan är vilka slutsatser man kan dra av ovanstående diagram som visar att vi har den lägsta räntan någonsin?

Stökiga energipriser

Dels är nollräntan i början av 1930-talet intressant med tanke på vad som hände sedan. Oljeprischocken må ha varit speciell men med dagens skenande energipriser, och därtill brist, är ett liknande scenario kanske inte helt otänkbart.

ANNONS
ANNONS

Dels finns det ett inslag av kurvatur i räntehistorien. Det skulle tala för att räntan nu svänger uppåt.

I så fall bryts den 5000-åriga räntekurvan.

Läs mer:

Oktober är en slingrig börsmånad som brukar sluta bra. Dagens PS