Svensk ekonomi står stark, trots chockvågor i världsmarknaden, men förhållandet kan snabbt förändras till det sämre, varnar Business Sweden.

ANNONS

”Vår bedömning är fortsatt att inflationschocken i världen är övergående men utsikterna kan snabbt förändras. Om inflationen skulle hålla i sig ökar risken för stagflation, det vill säga stigande inflation och stagnerande tillväxt. Det skulle slå hårt mot den svenska ekonomin som har ett stort beroende av efterfrågan från omvärlden”, säger Lena Sellgren, chefekonom på Business Sweden.

Den globala ekonomin har återhämtat sig efter pandemin, men kriget i Ukraina har kullkastat mycket.

Kriget dämpar tillväxtutsikterna, minskar handeln och orsakar nya störningar i leverantörskedjorna.

Samtidigt skenar priserna på råvaror vilket eldar på inflationen. Och där drabbas Europa i högre utsträckning än USA på grund av energiberoendet till Ryssland.

Det här konstaterar Business Sweden, framgår det i ett pressmeddelande.

Då blir de negativa effekterna med omfattande

Men trots att läget ser dystert ut på många hålla är bedömningen att BNP globalt växer med 3,4 procent i år, efter en nedrevidering, och 3,2 procent 2023, enligt rapporten ”Globala ekonomiska utsikter” som nu presenteras av Business Sweden.

”Skulle kriget fortsätta under en längre period med ytterligare sanktioner och strypt energitillförsel till Europa kommer effekterna på den globala ekonomin att bli betydligt mer omfattande”, varnar Lena Sellgren.

Svensk ekonomi står fortsatt stark då effekterna av kriget uppges vara förhållandevis begränsade.

ANNONS
ANNONS

I år väntas Sveriges BNP växa med 3,1 procent och 2,8 procent nästa år.

”Oaktat nya orosmoln som särskilt tynger Europa väntas svensk export utvecklas väl, i synnerhet till Nordamerika och Asien där varuexporten väntas öka i snabbare takt än till övriga världen”, skriver Business Sweden.

Läs även: Hushållen lika deppiga som vid finanskrisen [Dagens PS]