De senaste åren har bankvalven hos världens centralbanker ökats med andelen guld i valutareserven. Enligt Internationella Valutafondens (IMF) senaste mätning International Reserves and Foreign Currency Liquidity – IRFCL Home – IMF Data uppgår guldets andel nu till 15 procent (se diagram nedan).

ANNONS

Men det är ändå bara en bråkdel av guldets betydelse för centralbankerna i ett historiskt perspektiv. En gång i tiden bestod centralbankernas valutareserver mestadels av guld.

Så sent som för 40 år sedan var andelen av den ädla metallen över 70 procent i bankvalven. Men så är det alltså inte längre.

Bretton Wood

Sannolikt är det sammanbrottet 1973 i växelkurssystemet Bretton Wood som ligger bakom. Bretton Wood byggde på fasta växelkurser mot den amerikanska dollarn som i sin tur var länkad till guldet.

I samband med Vietnamkriget så brast förtroendet för systemet.

Långt mer än guld
Källa: IMF

Euron näst mest populär

Istället är det valutor som numera dominerar valutareserverna. Amerikanska dollarn blev inledningsvis ett substitut för guldet. Men de senaste 20 åren har även dollarn tappat som andel. Euron har seglat upp som det näst största innehavet, efter dollarn, hos centralbankerna.

ANNONS
ANNONS

Ingen Rubel i bankvalven

Den starka schweizerfrancen har också fått större utrymme i bankvalven liksom till viss del det brittiska pundet. Ryska rubeln lär dock inte finnas krav efter 2022 i de västerländska centralbankernas valutareserver.

Relaterade artiklar:

Börsens stora hopp: Lägre inflation. Dagens PS