Det finns ekonomer som menar att världen står inför ett drömscenario. Hög tillväxt samtidigt som vår ränta fortsätter att vara låg. Så har det nämligen sett ut i år.

ANNONS

Ibland tar marknaden förvisso nya riktningar men om man lutar åt historian är den prognosen ett önsketänkande.

Hög korrelation

Analysfirman Real Investment Advice har grafiskt åskådliggjort hur det historiska sambandet mellan ränta och tillväxt har förhållit sig. Korrelationen mellan de ekonomiska variablerna är svåra att bortse ifrån. Ju högre tillväxt desto högre ränta. Och vice versa.

Även investmentbanken Credit Suisse håller med om att börsen gillar höjd ränta. De har undersökt hur börsen utvecklats de närmsta fyra åren efter räntehöjningar.

Tillväxten faller tillbaka

Sett till var räntan (USA 10-åring) ligger just nu så kommer inte den nuvarande tillväxten på över 5 procent att bestå. Med stöd av empirin, och var räntan är parkerad just nu, kommer den ekonomiska tillväxten att falla tillbaka till under 2 procent redan nästa år. Alternativt kommer räntan att stiga. I vilket fall som helst kommer kombinationen hög tillväxt och låg ränta inte att bestå.

Vad som är bäst eller värst för börsen går att diskutera länge. Men datan pekar på att drömscenariot kommer nog att förbli en dröm.

ANNONS
ANNONS

Läs mer från Investerardygnet >>