Sverige står, enligt Konjunkturinstitutet, inför en lågkonjunktur i år. Bruttonationalprodukten (BNP) per invånare förväntas falla med 1,7 procent. Arbetslösheten bedöms samtidigt stiga.

ANNONS

Det innebär tragedier för de drabbade. Men inte för börsen. Åtminstone inte om historien upprepar sig.

Ju högre arbetslöshet desto bättre

Enligt en analys av BCA Research BCA Research | Independent Investment Research Since 1949 visar det sig nämligen att börsen tycks gilla hög arbetslöshet.

Ju högre desto bättre. Och vice versa. Korrelationen är väldigt tydlig.

21 procents avkastning vid hög arbetslöshet

I diagrammet nedan har den årliga avkastningen sedan 1950 på USA-börsen satts i relation till arbetslösheten.

När den varit lägre än 4 procent har den genomsnittliga avkastningen på börsen per år varit blygsamma 0,6 procent.

Arbetslöshet i förhållande till börsuppgång
Källa: BCA Research

När arbetslösheten däremot varit över 8 procent har den genomsnittliga avkastningen på börsen uppgått till finfina 21 procent. Det är en enorm skillnad.

Det signalerar vändning

Den rimliga förklaringen till det här resultatet är att låg arbetslöshet innebär högkonjunktur med högre räntor. Det senare är inte bra för aktiemarknaden liksom det faktum att ekonomins nästa steg sannolikt är avmattning.

Omvänt är hög arbetslöshet tecken på lågkonjunktur och då brukar räntan sänkas och konjunkturen snart vända upp.

Sverige ett undantag

Det som stör bilden är utvecklingen i Sverige. Här har vi haft en av Europas högsta arbetslöshetssiffror. I fjol uppgick den till 7,4 procent.

ANNONS
ANNONS

Enligt BCA Research borde det renderat till hög avkastning på börsen. Stockholmsbörsen var tvärtom en av de svagaste börserna under 2022 som vi belyst i tidigare artikel.

Men det är väl, som det så fint heter, undantaget som bekräftar regeln.