Peak oil har redan inträffat och om 30 år kan efterfrågan ha sjunkit med 70 procent. Liknande oljeprognoser har förekommit tidigare, men det intressanta är att avsändaren i den här rapporten kommer inifrån branschen. 

British Petroleums (BP) – världens sjunde största oljebolag – levererar ett mycket dystert scenario för att vara en ledande oljeproducent. Den 82 sidor långa rapporten kan mycket väl vara en av anledningarna till oljebolagens svaga kursutveckling de senaste veckorna.

Covid-19 har en betydande inverkan på BP:s prognoser. Enligt BP kan pandemin i värsta fall ha en negativ påverkan på den framtida oljekonsumtionen på 5–10 procent. Hemarbete, mindre resande är några faktorer i kombination med en lägre ekonomisk tillväxt. I synnerhet i Asien och Afrika. 

ANNONS
ANNONS

Från att vi haft en ökning av energikonsumtionen med cirka 2 procent per år tror de att tillväxten mer än halveras och i vissa scenarier bli närmare noll. 2050 tror BP, vars tidigare styrelseordförande var svensken Carl-Henric Svanberg, att förnybara energikällor (främst sol och vind) är största energikällan och står för bortåt hälften av all energi.

(Källa: BP)

Läs mer från Investerardygnet >>