Nej, börsen står inte inför en korrektion. Tvärtom har tillväxtfasen bara börjat. Den skall hålla på ett par år för att sedan toppas med två år av lite eufori och överoptimism.

Så skulle man kunna applicera dagens aktiemarknad med stöd från amerikanska investmentbanken Goldman Sachs börscykel.

Ett körschema

Banken har studerat börsutvecklingens olika skeden sedan år 1973 och kommit fram till ett körschema enligt bilden nedan. Efter ett drygt år av börsfall inträder en förhoppningsperiod på i snitt nio månader. Då stiger kurserna kraftigt samtidigt som vinsterna fortsätter att falla.

Om man skall översätta det till nutid var det perioden april till december 2020.

Börsen är i tillväxtfasen

Sedan går aktiemarknaden in i tillväxtfasen. Den har i snitt varat runt fyra år. Då växer vinsterna och vinstmultiplarna normaliseras. Det är en period som inte ger samma höga avkastning (mörkblå stapel) som förhoppningsperioden.

Läs också: Missa inte! Därför stiger börsen resten av 2021

ANNONS
ANNONS

Det är rimligtvis här som dagens aktiemarknad befinner sig nu. Vinstuppgången i år förväntas bli hela 50 procent.

Enorm multipelexpansion

Den bästa avkastningen på börsen har historiskt sett skett efter tillväxtfasen. Det är en period då vinsterna faktiskt har fallit marginellt men där det skett en enorm multipelexpansion (ljusblå stapel).

Avkastningen under de här i snitt 22 månaderna har varit fenomenala 65 procent. Den perioden har alltså inte dagens aktiemarknad ens klivit in i.

Komprimerad cykel

Huruvida det här scenariot till fullo går att applicera på nuvarande marknad är osäkert. Det verkar i alla fall som det hittills är en mer komprimerad cykel.

Nedgångsfasen diskades exempelvis av på blott två månader (februari, mars 2020). Vinsttillväxten är nästan klar efter ett år. De ekonomiska stimulanserna har säkerligen satt det historiska mönstret delvis ur spel.

ANNONS
ANNONS

I viket fall som helst torde vi, enligt Goldman Sachs scenario, ha åtminstone något/några år kvar med positiv avkastning på börsen.

Läs mer från Investerardygnet >>