Om man som investerare inte har några problem med att gynna miljöskadlig verksamhet, och tror på ett fortsatt högt oljepris, så finns det nu en frestande möjlighet.

ANNONS

Efter det senaste årets uppgång i oljepriset är värderingen av de noterade oljebolagen minst sagt tilltalande.

Låga investeringar

I tabellen nedan återfinns de största oljebolagen i västvärlden. Vinstprognoserna är från investmentbanken Goldman Sachs. Det intressanta är de två kolumnerna längst till höger. De visar det fria kassaflödet under 2022 och 2023 relativt börsvärdet (FCF yield).

Det bygger dels på att oljepriset håller sig på de här nivåerna, dels att investeringarna förblir på låga. Investeringarna är som bekant på rekordlåga nivåer i hela oljeindustrin.

Oljepriser
Källa: Goldman Sachs


Pengarna tillbaka på sex år

Resultatet blir ett extremt starkt kassaflöde. Om prognoserna faller in kommer exempelvis de europeiska oljebolagen att på sex år tjäna in lika mycket pengar som börsvärdet i dag. I norska Equinor (före detta Statoil) går det ännu fortare. Det finns några ryska oljebolag med ännu bättre kassaflöde relativt börsvärdet, men där finns osäkerhetsfaktorn i form av den ryska rubeln. Den valutan är minst sagt volatil.

Europeiska värderas lägre än amerikanska

Lite överraskande är att de europeiska oljebolagen prissätts väsentligt lägre än motsvarigheterna i USA. Detta trots att arbetet med miljöanpassningen i de europeiska oljebolagen ligger betydligt längre fram än på andra sidan Atlanten.  USA-bolag brukar ju värderas, allt annat lika, betydligt högre än motsvarigheterna i Europa.

ANNONS
ANNONS

Fortsatt högt oljepris

Den här generellt låga värderingen av oljebolagen är ett resultat av att många investerare inte vill eller får investera i oljebolag. För de som inte delar den moraliska ståndpunkten är det sannolikt ett mycket bra investeringstillfälle. Men det kräver en tilltro av fortsatt högt oljepris.

Läs mer: Vilket rally för råvaror – dessa ska du äga [Dagens PS]