Det står och väger på världens räntemarknader. Där osäkerheten är stor kring framtidens inflation, något som sätter stor press på världens centralbanker. Risken finns att räntehöjningarna kommer snabbare och blir större än vad marknadens aktörer förväntar sig.

ANNONS

Den bedömningen gör Olof Manner, i dag senior rådgivare och en legend på svensk räntemarknad, i Dagens PS podcast Finansräven. Han har jobbat på svensk räntemarknad sedan mitten på 1980-talet.

Ladda ner podden här 

”Jag börjar stå på tårna”, konstaterar Olof Manner.

Hög inflation

Det är en hög inflation i dag världen över.

”Förväntningar är att den är övergående. Inflationen har överraskat på uppsidan. Kommer bli extremt intressant de närmaste sex till åtta månaderna om vi ser att inflationen faller tillbaka. Eller om ny inflation tillkommer genom att företagen höjer priserna i konsumentledet.”

ANNONS
ANNONS

Producentpriserna – priserna företagen sätter andra företag – har ökar 15 – 16 procent. Ännu har inte prisökningarna i konsumentledet blivit lika stora.

”Inflationen kanske inte faller så mycket som man tror. Och samtidigt ligger räntorna lågt. Hur kommer centralbankerna agera i den miljön?”

Snabbare höjning

”Risken är att man kommer på efterkälken. Då kan man behöva höja snabbare och mer.”

Olof Manner tillhör de som är lite mer pessimistiska.

”Tror att inflationen blir högre och biter sig fast mer än många tror.”

Det kan få fart på den ganska sömniga räntemarknaden. ”Vi kan få en mer volatil och livligare handel på räntemarknaden.”

ANNONS
ANNONS

Hög ränta slår mot allt

”En högre ränta slår mot allt. Därför är läget så intressant nu.”

Olof Manner fastslår att det är komplicerat för centralbankerna när det gäller den räntepolitik som ska föras. Det kan finnas en risk där marknaden tappar förtroendet för centralbankerna om man fortsätter trycka pengar i stora mängder.

”Man måste vara försiktig.”

Läs mer: Hur länge till vågar Riksbanken gasa? [Dagens PS]