Riksbanken såväl som Konjunkturinstitutet har fått kritik för misslyckade prognoser när det gäller utvecklingen av Sveriges ränta.

ANNONS

Till deras försvar kan tilläggas att kåren av inhemska makroanalytiker varit unisont lika dåliga.

Inte smickrande

Men det här är inget svenskt fenomen. Det verkar hart när omöjligt att förutse räntans utveckling, i synnerhet de med längre löptider, det vill säga de som centralbankerna inte direkt kontrollerar. Deutsche Bank, som är part i målet, har gjort en allt annat än smickrande sammanställning av hur det ser ut i utlandet.

Mest prognosticerade ränta

Grafen nedan visar hur professionella prognosmakare tror att räntan på den tioåriga amerikanska statsobligationen kommer att utvecklas. Det är sannolikt världens mest prognosticerade ränta.

Resultatet baseras på den amerikanska centralbankens kvartalsmässiga undersökning. Den heldragna linjen är det faktiska utfallet och de streckade linjerna är prognoserna vid varje kvartal.

Välbetalda makroekonomer

Det är ytterst få gånger som prognoserna fallit in. Generellt sett har de hela tiden underskattat den fallande räntan. Och när räntan väl har poppat upp har prognosmakarna missat uppgången. Tydligast är detta fenomen under våren 2021. Efter att ha missat räntenedgången under nästan 20 år så missade de även uppgången 2021.

Rekommendationen till investerare måste bli att inte basera några affärsbeslut på ränteprognoser från välbetalda makroekonomer. De har nästan alltid fel.

ANNONS
ANNONS

Läs mer från Investerardygnet >>