Den 29 september valdes Fumio Kishidi till Japans tredje president på två år. Det återstår fortfarande många frågetecken om vilken politik som han kommer att föra.

ANNONS

Dock har Fumio Kishidi klargjort att ett rejält stimulanspaket är att vänta. I så fall tycks den nye presidenten fortsätta på den inslagna strategin med en expansiv ekonomisk politik och att skuldsätta Japan, som är världens tredje största ekonomi, ännu mer.

Statsskuld på 226 procent av BNP

Ur ett nationalekonomiskt perspektiv kommer det att bli intressant. Japan är redan västvärldens mest skuldsatta land med en statsskuld motsvarande 266 procent av BNP, enligt Trading Economics.

Som jämförelse uppgick Sveriges statsskuld i fjol till 26 procent. Ett resultat av japans aggressiva köp av såväl aktier som obligationer är att japanska staten numer är den största aktieägaren i Japan.

Det är en märklig nationalisering av näringslivet som inte setts i västvärlden tidigare. Försöket med de svenska löntagarfonderna på 1980-talet bleknar i jämförelse.

En fjärdedel av statsbudgeten

Frågan nationalekonomerna ställer sig är hur stor en statsskuld kan bli innan den bli ohanterlig. Som synes av diagrammet nedan går nästan en fjärdedel av statsbudgeten till räntebetalningar av statsskulden.

Japan

Och det är med extremt låga räntor. Med ännu högre statliga skulder, enligt Kishidis utsago, kommer räntebetalningarna rimligtvis att öka ytterligare.

Deflation

Japan brottas fortfarande med arvet efter excesserna i ekonomin på 1980-talet då det var svängdörrar på bankernas utlåningsavdelningar.

De efterföljande åtstramningarna blev kännbara och ekonomin har aldrig riktigt tagit fart sedan dess. Japan är det enda stora landet i västvärlden som fortfarande lider av deflation (fallande priser).

ANNONS
ANNONS

Högre ränta ligger alltså en bra bit bort, men då kommer den gigantiska statsskulden att göra ont, riktigt ont!

Läs mer:

Därför fick problemen i Evergrande så stort genomslag. Dagens PS

Kina dominerar trots pandemi och halvledarbrist. Dagens PS