Mången orolig investerare undrar hur världsekonomin ska reda ut den höga skuldsättningen. De enorma stimulanserna, som kommit i kölvattnet av pandemin, har skjutit upp statsskulderna på de högsta nivåerna på 75 år.

ANNONS

Men det finns tröst och historiska exempel på att det är managerbart. USA lyckades till exempel inflatera bort statsskulden efter andra världskriget. Knappast ett drömscenario för aktiemarknaden om det upprepas. En ännu större bedrift svarade Storbritannien för som två gånger har uppvisat statsskulder på över 200 procent.

Båda gångerna lyckades Storbritannien, enligt en analys av Danske Bank, komma tillbaka till en statsskuld under 50 procent av BNP. Den första skuldtoppen inträffade i samband med Napoleonkrigen i början av 1800-talet.

Den andra gången, då Storbritannien toppade statsskulden på över 250 procent av BNP, var efter andra världskriget. Både USA och Storbritannien är ju de facto välmående ekonomier idag. Det finns hopp.

ANNONS
ANNONS

Läs mer från Investerardygnet >>