För den som inte tycker om att räkna finns nu en enklare aktiestrategi för att sortera ut bästa aktierna . Det är bara att lyssna in på telefonkonferenserna och lyssna på vilket ordval som ledningen använder.

ANNONS

Språkbruket styr avkastningen

Det är den japanska investmentbanken Nomura som sedan 2014 studerat språkbruket hos företagsledningarna och om det finns någon korrelation till framtida avkastning.

Och svaret är otvetydigt ja. 

Krångliga beskrivningar ger sämre resultat

Det visar sig att företagsledningar som under telefonkonferenser i anslutning till rapporter använder krångliga, komplexa ord och meningar presterar sämre på börsen än företagsledningar som brukar ett enklare och rakare språk.

Och det överraskande är att skillnaden i avkastning är så stor.

Enkel aktiestrategi är att lyssna
Källa: Numura

 

Aktiestrategi ala Esaia Tegnér

Den tiondel som har använt det enklaste språket har avkastat hela sex procentenheter bättre per år i åtta år jämfört med den tiondelen som svängt sig med komplexa ord.

Det är nästan en extra årsavkastningen årligen. Med andra ord har vi här identifierat en enkel aktiestrategi.

ANNONS
ANNONS

Tanken går till den svenske 1800-talsskalden Esaia Tegnérs bevingade citat: ”Det dunkelt sagda är det dunkelt tänkta”.

Relaterade artiklar:

Räntesänkning ingen räddning för börsen. Dagens PS