En perfekt trade – därför ska du ha guld

Uppdaterad: 08 nov. 2021Publicerad: 08 nov. 2021

Guld har med en negativ avkastning i år på närmare 10 procent varit en besvikelse. Och det är inte första gången.

ANNONS
ANNONS

De som valt att investera i guld istället för aktier de senaste åren har anledning att beklaga sitt val. Avkastningen på guld har i ett längre perspektiv bara varit marginellt bättre än bankboken.

Valutor ska handlas mot guld

Men det är fel jämförelse menar den schweiziska förmögenhetsförvaltaren Matterhorn, med guld som specialområde Det är mot valutor som guld skall mätas och då är den ädla metallen oslagbar.

I diagrammet nedan har Matterhorn jämfört olika valutors värdeutveckling relativt guld sedan år 1900.

Investerardygnet

Guld slår alla valutor

I sammanställningen har bland annat amerikanska dollarn, japanska YEN, brittiska pund och euron ställts mot guldpriset. Värdet på samtliga valutor har tappat 97–99 procent mot guld.

Det stora fallet inträffade när guldmyntfoten övergavs under mellankrigstiden. Men en kvarleva av valutasystemet bibehölls in på 1970-talet. Då skedde det andra stora fallet för valutor jämfört med guld.

Men även under de senaste decennierna har guldet stärkts mot nästan alla valutor. Om trenden består förefaller det vara den perfekta traden.

Läs även: Unik hausse på råvaror

ANNONS
ANNONS