Eget kapital är ett förlegat värderingsmått

Uppdaterad: 12 nov. 2021Publicerad: 02 sep. 2019
eget-kapital-börsen
Investerare bör skrota eget kapital som värderingsmått. (Foto: TT)

De investerare som fortfarande baserar sina analyser på värderingen av bolagets egna kapital bör tänka om. Balansräkningarna ser inte ut som de gjorde förr.

ANNONS
ANNONS

Nu skrivs inte goodwill längre av och bolagen är mer förvärvsintensiva jämfört med historien. Det gör att balansräkningarna innehåller allt mer goodwill och immateriella tillgångar.

Dessutom verkar inte aktiemarknaden studera det egna kapitalet på samma sätt som förut:

1975 var korrelationen mellan börsvärdet och det egna kapitalet (justerat för goodwill) 83 procent på USA-börsen S&P500. Nu är korrelationen bara 13 procent.

De som investerat på basis av den lägsta värderingen av det egna kapitalet (P/B) har sedan 2010 underpresterat index med sex procentenheter per år.

Det är inte överraskande eftersom det varit en kraftig börsuppgång, men differensen är enorm och den största hittills under efterkrigstiden. Investerare värderar helt enkelt varumärken, intellektuellt kapital med mera som viktigare.

För de som ändå vill hänga kvar med P/B kan nämnas att Stockholmsbörsen handlas på två gånger det egna kapitalet (inklusive goodwill och immateriella tillgångar), vilket är i nivå med tioårssnittet.

I USA är värderingen nu P/B 3,2 – nästan 50 procent högre än historiska snittet.

ANNONS
ANNONS