Efter de kraftiga nedställen på såväl obligations- som aktiemarknaden börjar det dyka upp analyser, kommentarer och diagram som visar att excessvärderingarna är över. Nu är det normala värderingar igen och ytterligare kursnedgångar är inte befogade.

ANNONS

En sådan ansats kom nyligen från den kanadensiska förvaltaren Richardson Wealth (RW). Enligt RW är marknaden nu tillbaka på den långsiktiga trenden.

Som stöd för analysen har RW komponerat en portfölj med i runda slängar hälften obligationer och hälften aktier, med tyngdpunkt på Nordamerika.

Den portföljen motsvarar den lila linjen i diagrammet nedan medan trendlinjen utgörs av den raka svarta linjen.

Källa: Richardson Wealth

RW:s analys fångar in de fyra senaste åren. Men utvidgar man perioden blir resultatet ett annat. Det visar Deutsche Bank som gått tillbaka ända till år 1800.

Banken har analyserat hur 15 länder genom historien värderat obligationer och aktier. Beroende på värderingen har Deutsche Bank placerat året I olika decilier (tiondelar). Det är så kurvan har komponerats.

Källa: Deutsche Bank

Då framkommer en helt annan bild än hos RW. Värderingen av aktier och obligationer är i det närmaste på den högsta nivån sedan mätningen startade.Det vill säga för 222 år sedan.

Svag avkastning väntar

Det Deutsche Bank poängterar är att det är inflationen som i första hand styrt värderingen. Den lägsta värderingen uppstod 1981. Det var då 1970-talets inflationsera tog slut.

ANNONS
ANNONS

Slutsatsen är att investerare med tanke på rådande historisk värdering skall förvänta sig svag avkastning för både aktier och obligationer de närmaste åren.

Relaterade artiklar:

Underinvestering potential för Epic och Sandvik. Dagens PS