Tillväxtaktiernas överavkastning jämfört med värdeaktier (bank, energi, dagligvaror etc) kommer att ta slut. Men det dröjer tills tillväxten i världsekonomin tar fart igen.

ANNONS

Det är kontentan av det välrenommerade analyshuset Ned Davis bedömning. När tillväxten i ekonomin är låg är oftast räntan låg och då blir avkastningskravet lågt.

Det gynnar tillväxtaktier vars framtida vinster blir mer värda med lägre diskonteringsfaktor.

Men det finns också en annan orsak till varför tillväxtaktier har uppvisat den längsta överavkastningen i historien (12,5 år). Enligt Ned Davis hade 50 års historisk överavkastning för värdeaktier medfört att merparten av alla investerare flockades i den ringhörnan och drog upp multiplarna för värdeaktier. Nu är värderingarna mer balanserade igen.

ANNONS
ANNONS

 

Läs mer från Investerardygnet >>