Det råder ingen tvekan om vart världens största placerare tror ekonomin är på väg. Flödena till kapitalmarknaden talar sitt tydliga språk.

Att banker och inflationsskyddade obligationer (TIPS) har utgjort de två största mottagarna av insättningar i år tyder på att finansmarknaden positionerar sig för inflation.

Förvaltarnas preferenser

Det är investmentbanken BofA som sedan 2008 mätt kapitalflödena i olika tillgångsslag. Förvaltarnas preferenser ger en bra historisk bild av stämningsläget. Oroliga år som 2008 och 2020 var det exempelvis likvida medel och guld som gällde.

När finansmarknaden har känts stabil klättrar investerare gärna ut på riskskalan och investerar i högavkastande företagsobligationer. Gärna i tillväxtländer.

Banker

TIPS (Treasury Inflation Protected Securities) var populärt tillgångsslag även 2009 när inflationen tillfälligt steg kraftigt. Nu är det alltså dags igen.

Banker har historiskt sett klarat sig relativt väl under inflationstider. Högre räntor, som brukar följa i spåren av högre inflation, gynnar vanligtvis sektorn.

ANNONS
ANNONS

Läs mer från Investerardygnet >>