Prognosmakarna räknar med att Sverige 2021 kommer att leverera en ekonomisk tillväxt på hela 4 procent. Det påminner om tillväxtsiffrorna Sverige hade under de så kallade rekordåren på 1960-talet då ekonomin växte i snitt 5 procent per år.

ANNONS

Men där dock stannar likheterna. Nästa år är prognoserna på mer beskedliga 3 procent, och året därpå förväntas ännu lägre tillväxt.

Boomen i Kina är över

Det här är inget unikt för Sverige. Vi har sett en global tillväxt som minskat de senaste decennierna. Och kommer att falla ännu mera tror prognosmakarna. En av orsakerna till minskad global tillväxt är Kina, världens nu näst största ekonomi bromsar in.

I början av detta sekel växte Kinas BNP med över 10 procent per år. Nu är det ensiffrig tillväxt, kring 5 procent som gäller.

Nedåt även i USA

För världens största ekonomi, USA, är nedgången inte lika dramatisk. Men även här förväntas det gå nedåt.

Deutsche Bank har ställt samman prognosmaterial (se diagram nedan) från Congressional Budget Office (CBO) som är den amerikanska kongressens eget prognosinstitut, med en dignitet ungefär som svenska Konjunkturinstitutet.

Lägre tillväxt för företagen

Där framgår att den årliga reala tillväxten nästa decennium halkar ned till 1,5 procent per år. Anledningen är den åldrande amerikanska befolkningen.

Om prognosen infrias måste det ändå sägas vara positivt. I så fall har tillväxten i alla fall stabiliserats. Trenden har nämligen varit negativt sedan 1950-talet.

ANNONS
ANNONS

Eftersom tillväxten i ekonomin styr tillväxten för företag finns det anledning att vara modest i tillväxtantagandena i företagsanalyserna.

Relaterade artiklar:

Därför slutar bopriserna att stiga. Dagens PS

Risk för börsras? Se likheterna med techbubblan. Dagens PS