Japanska företag går bättre och har samtidigt blivit billigare. USA:s bolag har blivit både bättre och dyrare. Europas företag går sämre, men har blivit dyrare.

Det är några av slutsatserna man kan dra från en eminent global sammanställning över de olika regionerna av förvaltarjätten Man Group.

I analysen har Man Group skärskådat börsföretagens utveckling både operativt och på börsen de senaste tolv åren (2007-2019). Resultatet har kondenserats i fyra staplar (marginal, vinst/aktie, värdering, utdelning) som visar den årliga förändringen.

USA vinner över Europa

Det som framför allt sticker ut är hur svagt de europeiska bolagen har utvecklats. Såväl marginaler som vinst per aktie har sjunkit jämfört med 2007. Det enda som blivit bättre är utdelningarna och värderingen som ökat.

Europas motsats är USA som uppvisar såväl årliga marginalförbättringar, högre vinst per aktie och utdelningshöjningar. Värt att notera är att multipelexpansionen under mätperioden är högre i Europa än i USA. Relativt sett har alltså USA-börsen i snitt blivit billigare än Europa-börserna.

Tillväxtländernas resultat liknar inget annat. Där har företagen satsat på att ta marknadsandelar på bekostnad av marginal. I slutändan har dock strategin visat sig fungera då vinsten per aktie har stigit. Investerarna är dock inte övertygade då man sänkt värderingen.

ANNONS
ANNONS

Mästerinvesterarens drag

Japan, där investerare historiskt har ifrågasatt den japanska företagskulturen, visar tecken på tillfrisknande. Marginalerna stiger liksom vinst per aktie. Belöningen har dock lite orättvist varit lägre värderingsmultiplar.

Mästerinvesteraren Warren Buffett, som nyligen investerade stort i Japan, tycks också anse att belöningen i värdering är oförtjänt. Han brukar få rätt.

buffett japan

Läs mer från Investerardygnet >>