Prognosmakarna bedömer att den amerikanska centralbanken FED kommer att minska de ekonomiska stimulanserna med början under första kvartalet nästa år.

ANNONS

Nu ser det ut som om även den europeiska centralbanken ECB kommer att göra samma sak. Det tror i alla fall den engelska banken Barclays.

Centralbankerna skruvar åt kranarna

Enligt bankens prognoser kommer ECB att minska stimulanserna med en över tredjedel under nästa år. I pengar motsvarar det en minskning med drygt 3 000 miljarder kronor.

Det är fortfarande stora stimulanser som återstår, men kranen skruvas så sakta åt såväl i Europa som på andra sidan Atlanten.

Hökar och duvor

Barclays anger även (som syns i tabellen nedan) ett mer ”hökaktigt” som ”duvaktigt” scenario. Enligt det förstnämnda kan stimulanserna halveras nästa år. Utfallet hänger på takten i återhämtningen.

Centralbankerna slutar pumpa in pengar

ANNONS
ANNONS

Man kan utgå från att en sämre konjunkturutveckling än beräknat kommer att kompenseras av större stimulanser och vice versa. Ur aktiemarknadsperspektiv är det inte uppenbart vad som är mest (o)gynnsamt.