Om nedstängningen blir långvarig kommer Sveriges statsskuld mer än fördubblas under 2020 till motsvarande 75 procent av BNP. Det visar en sammanställning av SEB där hänsyn tagits till såväl budgetunderskottet och de stimulanser som annonserats.

Varje månads nedstängning av ekonomin kostar motsvarande cirka 2 procent av BNP. Det mest troliga utfallet, enligt SEB, är att ekonomin gradvis öppnas i början av maj. I sådana fall kommer fallet i BNP hamna någonstans mellan -5 procent och -10 procent för 2020.

Värt att notera är att Italien, i SEB:s scenario, kommer att hamna på en statsskuld i nivå med Grekland i slutet av året. Om nedstängningen håller i sig året ut kommer statsskulden i världens största ekonomi, USA, också att vara i nivå med Greklands på 167% av BNP.

ANNONS
ANNONS

Läs mer: Rekordmycket pengar på väg till börsen [Dagens PS] >>