Ett av börsens orosmoln detta år är centralbankernas aviserade åtstramningar. Efter decennier av stimulanser ska världens största centralbanker börja krympa sina uppsvällda balansräkningar. Syftet är att få bukt med inflationen.

ANNONS

Men den ökade penningmängden har samtidigt varit börsens kanske största pådrivare och anges som förklaring till att tillgångspriserna har rakat i höjden runt om i världen.

Nedmonteringen har redan börjat i USA av den amerikanska centralbanken FED. Och den europeiska centralbanken ECB, liksom Riksbanken, är på gång att göra likaledes.

Åtstramningar har redan börjat

Det är naturligtvis en grannlaga uppgift att urskilja vad som styr mest på börsen just nu. Det är ju som bekant mycket annat som påverkar i form av makrostatistik, krig och pandemi. För att nämna några.

Men faktum är att i USA, som är den viktigaste marknaden, har penningmängden (M2) under den senaste tremånadersperioden fallit med 0,3 procent enligt nedan diagram från Compund Advisors.

Effekten av åtstramningar
(Källa: Compound Advisors)

Största fallet på nästan två decennier

Nedgången kan tyckas blygsam men är faktiskt den största på nästan två decennier. Samtidigt har börsen klarat sig hyggligt. Under de senaste tre månaderna har börsen varit i princip oförändrad.

Det är utan tvekan ett styrketecken och tar loven av de värsta domedagsprofetiorna.

Börsen står pall för centralbankernas åtstramningar

Nu är det som sagt bara i USA som centralbanken börjat med sin nedmontering av balansräkningen. Den japanska centralbanken BoJ fortsätter exempelvis att stimulera.

ANNONS
ANNONS

Men utfallet är ändå hoppfullt. Börsen har stått pall. Åtminstone hittills.

Relaterade artiklar:

Tappa inte sugen – analys visar att aktier är bäst. Dagens PS