Det förekommer mycket makrostatistik i börsspalter och aktieanalyserna. Somligt har relevans. Men för riktningen på börsen är det, lite krasst, av mindre vikt.

ANNONS

Missar vändningen om man bara titta på konjunkturen

Den oberoende analysfirman LLC Home – Wolfe Research, LLC har gått tillbaka i historien för att se hur korrelerad börsen egentligen är med konjunkturen.

Samvariationen är uppenbar men aktiemarknaden ligger före såväl i nedgång som uppgång. Stirrar man sig blind på konjunkturen så missar man vändningen på börsen.

MISSA INTE: Återhämtning kan vara kort: Rysare på börsen väntar 2023 [Dagens PS]

I snitt sex månader i förväg

I grafen nedan har LCC lagt in industriproduktionen mot börsens utveckling. I snitt har börsen börjat falla sju månader innan industriproduktionen – som brukar vara synonymt med konjunkturen – har toppat.

När det gäller konjunkturbotten har börsen i snitt diskonterat det sex månader i förväg.

Källa: LLC Research

Botten sker vid halvårsskiftet

Om man applicerar sambandet i nutid så prognostiserar marknaden att BNP ska falla såväl under första som andra kvartalet.

Botten i konjunkturen torde ske vid halvårsskiftet. Det gäller för såväl Sverige som USA. Med en liten reservation för att Konjunkturinstitutet i sin färska rapport bedömde att botten i Sverige sker först under hösten 2023.

Nyårspresent

I sådana fall, och om det historiska mönstret ska upprepar, så bör börsen vända upp i januari eller senast i slutet av första kvartalet.

Sämre nyårspresenter finns.

ANNONS
ANNONS

Relaterade artiklar:

80 procents chans för börsuppgång 2023 [Dagens PS]

Återhämtningen kort: Rysare på börsen väntar [Dagens PS]