Såvida inte vinstprognoserna ändras radikalt är börsen rätt värderad just nu. Avkastningen på ett år sikt är därmed blygsamma ett par procent.

Så ser marknadsanalysen från den ansedda investmentbanken Morgan Stanley ut för närvarande.

Överraskande – kanske optimistiska

Prognosen är lite överraskande. Mäklarfirmorna har en fäbless för att vara optimistiska. Det grundar sig sannolikt i att det alltid finns fler som kan köpa än sälja aktier.

Det underlättar även när man skall locka till sig de höglönsamma företagsaffärerna. Merparten av bankens konkurrenter har en mer optimistisk syn på börsen.

Fall vid skakigare börs

Osäkerhetsvariabeln i bankens analys är vinsttillväxten. Som framgår av tabellen nedan ger 5 procent högre eller lägre vinsttillväxt 7–8 procent effekt på estimerad nivå på S&P500. Morgan Stanley utgår från en vinstmultipel om 20, som dock kan falla till 19 med en skakigare börs.

Över snittet

Rimligtvis räknar inte Morgan Stanley med att inflationen kommer att stiga markant, något som ekonomer utfrågade av Bloomberg ser annorlunda på. Om så skulle ske drar den i så fall med sig långräntan och avkastningskraven. P/E 20 är över det historiska snittet på 18 för S&P500.

Om Stockholmsbörsens vinstprognoser ändras upp eller ned spelar mindre roll. USA-börserna styr resten av världen och med det även Stockholm.

ANNONS
ANNONS

Läs mer från Investerardygnet >>