Efter den senaste tidens kursuppgångar börjar värderingarna på börsen bli utmanande. Åtminstone om man ska ta historien till hjälp.

annons
annons

Genom att jämföra historisk värdering och sedan följa kursutvecklingen de efterföljande tio åren får man en bra bild hur ekvationen fungerar.

Om värderingen är hög i utgångsläget så slår det på den framtida avkastningen. Och vice versa. Det går alltså inte att både äta och ha kakan.

2% per år

Det finns flera analysen på det här temat som kommit ut den senaste tiden. Bland de mer optimistiska analyserna återfinns investmentbanken BofA.

Banken har tittat på utfallen de senaste 33 åren. Som utgångspunkt för värdering har börsens P/E-tal använts. Korrelationen är tydlig. Värdering och avkastning är kommunicerande kärl. Dagens börsvärdering indikerar att avkastningen de närmaste tio åren kommer att vara drygt 2 procent årligen.

Det kan tyckas vara en dyster profetia. Men det finns betydligt värre scenarios. Deutsche Bank har utgått från ett konjunkturjusterat P/E-tal, det så kallade CAPE som har nobelpristagaren Robert Shiller som upphovsman. En annan skillnad är att mätperioden sträcker sig mellan 1881 och 2010.

Sämst på 100 år

Enligt Deutsche Banks beräkningar, baserat på historiken, ska börsen de närmaste 10 åren leverera en årlig avkastning på minus 8 procent (blå cirkel). Det skulle i så fall bli den sämsta avkastningen för en tioårsperiod på 100 år.

ANNONS
ANNONS

Läs mer från Investerardygnet >>