Ett av många orosmoln under året har varit de skenande fraktpriserna från Asien. De har i runda slängar femfaldigats sedan årsskiftet. Och så har det sett ut för fraktpriser till såväl Europa som USA.

ANNONS

Det har också varit en bidragande orsak till den stigande inflationen i världen. De höjda fraktpriserna rinner ju vidare i systemet ned till slutpriset för kunderna.

20 procent lägre pris

Men nu kommer de första tecknen på att det, kanske, har vänt. Enligt färsk statistik sammanställd av analysfirman BOC Research ser det ut som om internationella fraktpriser har vänt nedåt.

Åtminstone till hamnarna i USA. Indexet för containerfrakt har på kort tid fallit med 20 procent (se diagram nedan).

fraktpriser

Bra för inflation och vinstprognoser

Det var visserligen en falsk vändning i augusti men den här tycks vara mer kraftfull. Det här är goda nyheter för inflationsprognoserna.

Men också för företagens vinstprognoser. Alla företag har inte möjlighet skicka vidare kostnadsökningar till slutkonsument.

ANNONS
ANNONS

Det är något som vi lär se i de kommande kvartalsrapporterna.

Läs mer:

Det glömda hotet mot H&M:s aktie. Dagens PS