Dagens PS

Analys: Därför drar indienfonder mer än kinafonder

Indiens befolkningstillväxt och åldersstruktur bäddar för en betydligt starkare ekonomisk tillväxt jämfört med Kina. Något som gjort att indienfonder utvecklats betydligt bättre. (Foto: Pixabay)
Investerardygnet
Investerardygnet
Uppdaterad: 09 jan. 2023Publicerad: 09 jan. 2023

Förra året blev en succé för indienfonder. Medan merparten av börsvärlden slutade året i rött kunde indienbörsen uppvisa en uppgång på 5 procent.

ANNONS
ANNONS
ANNONS

Senaste nytt

Samma befolkningsmängd

Om sådana tankar har börjat spira så bör man titta på graferna nedan från The Economist. De visar den demografiska utvecklingen i länderna. Både i absoluta tal och även indelat i åldersgrupper.

I år kommer världens två största länder, mätt i befolkningsstorlek, att ha ungefär lika många – 1,4 miljarder invånare. Men sedan går kurvorna isär.

ANNONS

Källa: FN, Economist

Halverad befolkning i Kina

Medan Indien, enligt FN, beräknas fortsätta att växa så prognostiseras Kinas befolkning att falla. Vid nästa millennieskifte – 2100 – tror FN att Indien har dubbelt så stor befolkning som Kina.

Indien förväntas ha en befolkning på 1,5 miljarder medan Kinas är halverad till 0,7 miljarder.

Arbetsför befolkning minskar

För Kinas del ser ännu mer oroväckande ut om man tittar på de olika åldersgrupperna. I Kina är det den arbetsföra delen av populationen som faller snabbast.

I Indien förväntas inte fördelningen av befolkningen ändra sig nämnvärt de kommande 77 åren.

Dynamit ur ett investerarperspektiv.

ANNONS

Det här är dynamit ur ett investerarperspektiv. Demografin styr den ekonomiska tillväxten. Om inte Kina förändrar enbarns-kulturen så lär inte Kina utgöra motorn i världsekonomin framöver.

Och den kinesiska aktiemarknaden kommer att påverkas negativt.

Relaterade artiklar:

Det här är världens största finansiella risk just nu. Dagens PS

Läs mer från Dagens PS - vårt nyhetsbrev är kostnadsfritt:
ANNONS
ANNONS

Senaste nytt

ANNONS