Förra året blev en succé för indienfonder. Medan merparten av börsvärlden slutade året i rött kunde indienbörsen uppvisa en uppgång på 5 procent.

ANNONS

Nedstängningar i Kina och den upptrappade Taiwan-konflikten har fått företag att leta andra produktionsställen. Det har inte gått investerarna förbi.

Kina spurtade 40 procent

Kina hade däremot ett tungt börsår med ett fall på 20 procent. Detta trots att börsen spurtade 40 procent under hösten.

När nu Kina öppnar igen efter pandemin höjs röster för att det kan vara lägligt att byta indienfonder mot kinafonder.

Indiska börsen börjar dessutom att se dyr ut med traditionella värderingsansatser.

Samma befolkningsmängd

Om sådana tankar har börjat spira så bör man titta på graferna nedan från The Economist. De visar den demografiska utvecklingen i länderna. Både i absoluta tal och även indelat i åldersgrupper.

ANNONS
ANNONS

I år kommer världens två största länder, mätt i befolkningsstorlek, att ha ungefär lika många – 1,4 miljarder invånare. Men sedan går kurvorna isär.

Källa: FN, Economist

Halverad befolkning i Kina

Medan Indien, enligt FN, beräknas fortsätta att växa så prognostiseras Kinas befolkning att falla. Vid nästa millennieskifte – 2100 – tror FN att Indien har dubbelt så stor befolkning som Kina.

Indien förväntas ha en befolkning på 1,5 miljarder medan Kinas är halverad till 0,7 miljarder.

Arbetsför befolkning minskar

För Kinas del ser ännu mer oroväckande ut om man tittar på de olika åldersgrupperna. I Kina är det den arbetsföra delen av populationen som faller snabbast.

I Indien förväntas inte fördelningen av befolkningen ändra sig nämnvärt de kommande 77 åren.

ANNONS
ANNONS

Dynamit ur ett investerarperspektiv.

Det här är dynamit ur ett investerarperspektiv. Demografin styr den ekonomiska tillväxten. Om inte Kina förändrar enbarns-kulturen så lär inte Kina utgöra motorn i världsekonomin framöver.

Och den kinesiska aktiemarknaden kommer att påverkas negativt.

Relaterade artiklar:

Det här är världens största finansiella risk just nu. Dagens PS