Framgång föder framgång, är ett gammalt ordstäv som också stämmer in på börsen. En börsuppgång följs allt som oftast av fortsatta börsuppgångar. 

ANNONS

Och det är något som aktieägare skall vara glada för under detta år. 2021 har ju som bekant startat extremt starkt med en uppgång på närmare 30 procent. Men det borde komma mera.

Ovanligt stark börs

Analysfirman LPL Research har studerat hur resten av året på den amerikanska aktiemarknaden har gestaltat sig när börsen är upp minst 15 procent efter 8 månader. Det hör till ovanligheterna med en så stark börs.

börsslut

Det har bara hänt sammanlagt 15 gånger de senaste 70 åren (blå staplar), varav 2021 är med i den exklusiva skaran. Trots den höga avkastningen under de första två tertialen ger historien tillförsikt för de resterande 4 månaderna.Det indikerar ett starkt börsslut.

Plus 7 % fram till nyår

I 86 procent av fallen – alltså 12 av 14 år – har uppgången fortsatt under resten av året (orange stapel). Om än inte med samma fart men ändå uppåt. Snittet är en uppgång på drygt 7 procent under den sista fyramånadersperioden.

Oktoberkraschen 1987

Det enda stora undantaget är 1987 då kurserna föll med 25 procent under den så kallade oktoberkraschen.

Den inträffade när den datorstyrda handeln var tämligen ny och börsfallet skylls till viss del i efterhand på att systemen inte var finkalibrerade för att hantera en kraftig nedgång. Datorerna förstärkte nedgången. Det fanns inga spärrar.

ANNONS
ANNONS

Gummibandet utdraget

Men det tog likväl ett tag för marknaden att återhämta sig. Dessutom var uppgången 1987 på 36 procent exceptionell. Gummibandet var minst sagt utdraget.

I det perspektivet ter sig årets uppgång i USA på knappt 20 procent nästan modest.