Det skrivs mycket om försvarskoncernen SAAB:s nya möjligheter att profitera på de ökade försvarsbudgeterna som annonserats i spåren av kriget i Ukraina. Samtidigt ska Sverige dubbla sin försvarsbudget.

ANNONS

Samma sak för Tyskland. Indien ska öppna för andra vapenleverantörer än Ryssland. Och så vidare. Men den största potentialen för SAAB återfinns på annan plats.

Fyra gånger större än Sverige och Tyskland tillsammans

Enligt investmentbanken BofA kommer USA, som har världens i särklass största militärbudget, att öka anslagen i närtid med cirka 15 procent.

Bara denna ökning av USA är fyra gånger större än Tyskland och Sveriges nuvarande militärbudgetar. Och USA:s militärutgifter kan mycket väl stiga ytterligare.

Nya försvarsanslag en möjlighet för SAAB
Källa: BofA

6 procent av BNP

Som framgår av diagrammet ovan utgjorde USA:s militärutgifter 6 procent av BNP i samband med det så kallade Gulfkriget i början på 1990-talet.

Om BofA får rätt i sina antaganden kommer USA:s militärbudget inom kort att motsvara 4 procent av BNP. För att nå 6 procent krävs det alltså ytterligare en 50-procentig ökning.

USA kan bli största kund för SAAB

SAAB har definierat USA som en prioriterad marknad. Genom ett samarbete med Boeing byggs redan skolflygplanet T-7A Red Hawk i en egen fabrik i West Lafayette i USA.

SAAB har dessutom nyligen träffat flera viktiga avtal med den amerikanska försvarsmakten. Om SAAB sköter sina kort väl kan USA snart överta platsen från svenska försvaret som den största kunden.

ANNONS
ANNONS

Det kommer att få genomslag i såväl vinster som på börsen.

Relaterade artiklar:

Här är länderna som ger mest militärt stöd till Ukraina. Dagens PS