Det visar en relativt ny WWF-rapport – även om Sverige är minst dåligt bland nio undersökta länder på att leva upp till sina åtaganden att skydda Östersjön.

ANNONS

Men Sveriges insatser är inte tillräckliga för att nå målet om ett välmående hav 2021. Av de viktigaste åtgärderna har endast en tredjedel infriats av samtliga deltagande länder, däribland Sverige alltså.

”Ambitionen att förena länderna i en gemensam plan att rädda Östersjön var stark 2007 när planen antogs. Men det går på tok för långsamt, och fortsätter det i den här takten klarar inget av länderna målen till 2021. Samtidigt ökar trycket på Östersjön, bland annat i form av övergödning, överfiske och invasiva arter. Länderna måste stå upp för sina åtaganden i Östersjöplanen”, säger Håkan Wirtén, generalsekreterare för Världsnaturfonden WWF.

Anders Alm, Östersjöexpert på Världsnaturfonden WWF, fyller i:

”Östersjön har världens största yta av döda bottnar och viktiga arter som lax, ål och torsk är hotade. Men Sveriges regering har stora möjligheter att påverka Östersjöns utveckling genom att åter ta på sig ledartröjan i det regionala arbetet. WWF vill se fler effektivt skyddade områden, kraftigt ökade insatser för att stoppa övergödningen och stopp för ålfisket”.

Läs mer här.

ANNONS
ANNONS

Läs hela rapporten Baltic Sea Scorecard 2018.